Poicephalus senegalus
Poicephalus meyeri
Poicephalus cryptoxanthus
Poicephalus rufiventris
Poicephalus rueppellii
Poicephalus flavifrons
Poicephalus gulielmi
Poicephalus crassus
Poicephalus robustus
Poicephalus fuscicollis